19th Jun 2022 (Rev Rae MacKenzie)
Romans 8
12th Jun 2022 (Rev Rae MacKenzie)
1 Kings 18: 16-40
5th Jun 2022 (Rev Rae MacKenzie)
1 Kings 17: 1-24
29th May 2022 (Rev Rae MacKenzie)
1 Kings 17: 1-24
22nd May 2022 (Rev Rae MacKenzie)
1 Kings 17: 1-6
15th May 2022 (Rev Rae MacKenzie)
Luke 24: 36-49
8th May 2022 (Rev Rae MacKenzie)
John 3: 16-17; Romans 5: 1-8
1st May 2022 (Rev Martin Hodson)
Jeremiah 29: 1-14
24th Apr 2022 (Rev Rae MacKenzie)
Hebrews 12: 1-3
17th Apr 2022 (Rev Rae MacKenzie)
Matthew 27: 51-61 etc